ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้เจลล้างมือเป็นเครื่องสำอาง ห้ามผลิต นำเข้า
ข่าวสังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้เจลล้างมือเป็นเครื่องสำอาง ห้ามผลิต นำเข้า

Spread the love

ทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของ กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต หรือนำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563

ซึ่งได้มีการลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) หรือเอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol) เพียงสารเดียว หรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *